March 25, 2020

AerCap Holdings is the largest publicly traded aircraft leasing company in the world. As of December 31, 2019, the company owned 939 aircraft and managed 96 aircraft.

The business model is acquiring in demand aircraft, utilizing the company's solid financial position an...

June 28, 2019

חברה בריטית שמחזיקה שני עסקים עיקריים – עסק ריטייל של 200 חנויות יין (Majestic Wines), ועסק שיווק ישיר של יין באינטרנט (Naked Wines).

Majestic הוקמה ב-1980 והפכה לחברה ציבורית ב-1996. העסק מיצה את פוטנציאל הצמיחה בבריטניה באיזור 2010, וב-2015 כאשר המנכ“ל פרש החברה רכשה...

August 26, 2018

בשנים 2015-2016, מחיר הפחם צנח ואיתו כל חברות הפחם הגדולות, שפשטו רגל. כולן יצאו מתוך הליכי פשיטת רגל לאחר מחיקת מרבית החוב, וביניהן  Alpha Natural Resources. אלפא התפצלה לשתי חברות בשנת 2016 - אלפא עצמה, שנשארה בבעלות בעלי החוב הלא מובטחים, וחברה חדשה בבעלות בעלי החוב...

March 20, 2017

קיימים אינספור מודלים ושיטות להערכת שווי חברות. אני אתייחס לחברות "רגילות"- ז"א, אלו שמוכרות מוצרים, בשונה מחברות פיננסיות, ביטוח, אחזקות ונדל"ן. שוויה של חברה נגזר בעיקר על פי התקבולים שהבעלים יקבלו ממה בעתיד. הדוגמה הכי פשוטה היא אג"ח קונסול- אג"ח שמשלם סכום כלשהו כל...

March 20, 2017

תשואת דיבידנד של מניה היא כלי מקובל לבדיקת התמחור שלה, ואף קיימות אסטרטגיות השקעה שמנסות לעקוף את השוק ע"י שימוש ביחס פיננסי זה. אסטרטגיה מפורסמת כזאת היא שיטת "Dogs of the Dow", הבוחרת 10 מניות ממדד ה- DJI ע"פ תשואת הדיבידנד שלהן (לא אפתח פה בדיון על האסטרטגיה עצמה)....

March 20, 2017

ניתוח מעמיק ויסודי של חברה והשוק שלה לוקח בד"כ מספר ימים- לכן אי אפשר לקחת רשימה של חברות, נניח, ת"א 25 או DJI30 ולהתחיל לנתח את כולן. כדי להתחיל מרשימת מניות שכדאי לנתח, צריך לסנן את החברות שבשוק על פי קריטריונים מינימאליים שנרצה שכל חברה שנשקיע בה תציג. כך תתקבל רשימ...

March 20, 2017

פירוש השם הוא Long-Term Equity Anticipation Securities, ובעצם זה הכינוי לאופציות שמועד פקיעתן ארוך משנה. מכשירים אלו החלו להיסחר מ- 1990, ולעתים מועד הפקיעה שלהם רחוק בשלוש שנים מיום ההנפקה. טווח הזמן הארוך של פקיעת האופציות הללו מאפשר להשתמש בהן בהשקעות המבוססות על ער...

March 20, 2017

בדומה לשיקולי קניית מניות, גם שיקולי המכירה מתבססים על הפעילות של החברה ועל המחיר שלה:

פעילות החברה: השיקול הכי הגיוני- משהו השתנה בפעילות של החברה, ברמה כזאת שאנו לא חושבים שהיא אטרקטיבית כמו שחשבנו מקודם. בהנחה שהקניה התבצעה על סמך ניתוח הפעילות לא צריכה להיות בעיה לב...

March 20, 2017

המאמר הזה פורסם על מנת להבהיר פעם אחת ולתמיד את המשמעות של כסף וערכו. אני עומד למצות כאן את נושא ההיוון עד סופו, כי ללא התובנה הזו אין טעם להמשיך בדיונים כלשהם על השקעות.

אבל למה שמישהו ירצה לבלות את זמנו בקריאת כתבה על היוון, ומה זה בכלל מעניין? 

התשובה היא פשוטה: היוון...

March 20, 2017

כל חברה ציבורית מחויבת לפרסם דוחות שנתיים ורבעוניים אשר מתארים את פעילותה. אחד ממרכיבי הדוח הוא הדוחות הכספיים: דוח מאזן, דוח רווח והפסד, דוח תזרימי מזומנים ודוח על שינויים בהון העצמי. במדריך זה אסקור את הסעיפים בדוחות השונים. בד"כ לחלק מהסעיפים מופיעים ביאורים שמסבירי...

Please reload

March 20, 2017

March 20, 2017

Please reload

RECENT POSTS: 

FOLLOW ME:

SEARCH BY TAGS: 

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
RSS Feed

© 2023 by Closet Confidential. Proudly created with Wix.com

  • b-facebook
  • Twitter Round
  • Instagram Black Round