top of page

משקיע ערך בעיני הוא 'רץ מרתון' לכל החיים. הוא במסע אינסופי של איתור חברות והזדמנויות, ניתוח מעמיק של דוחות כספיים, איסוף כל פרט מהותי על העבר של חברה, על המנכ"ל והמנהלים, על תחום העיסוק של החברה והמתחרים שלה וניתוח תהליכי מאקרו העשויים להשפיע על החברה. מסע זה כידוע אינו מסתיים באיתור חברה פוטנציאלית להשקעה אלא בהמשך מעקב אינטנסיבי עליה שיאפשר את ההחלטה הלא פחות חשובה, מתי להפרד ממנה. מיותר לציין שמסע זה מלווה בתהליכים רגשיים וקבלת החלטות שלא פעם מעוררים בכולנו חיבוטי נפש.

 

פורום זה מהווה במה מרכזית לרעיונות, לסיעור מוחות, להתלבטות, לשאילת שאלות ולהגיגים למשקיעי ערך. הפורום כיום מרכז את מרבית משקיעי הערך בישראל.

 

כאחת שצללה לעולם ההשקעות לפני שנים רבות והעמיקה לצלול לתחום השקעות הערך, התמודדתי כמו כל שאר המשקיעים בשאלה המהותית המתעוררת אצל כל אחד מאיתנו: האם אני מתאימה להתמודדות? האם יש לי את הרצון, הזמן, היכולת הרגשית והיכולת האינטלקטואלית להתמיד במסע המפרך?

 

לחלקינו השקעות ערך הינן מרכז עולמם. אחרים, שמאמינים בהשקעות ערך, אך אינם יכולים לשאת את כובד המשימה מנסים לעקוב אחר פורום\בלוג זה או אחר ו'לדוג' רעיונות להשקעה. כידוע לכולנו רעיון להשקעה אינה השקעת ערך ללא ניתוח מעמיק הדורש איסוף אינפורמציה, מעקב והחלטה האם לקנות ומתי למכור. כך, חלקינו מוצאים את עצמם עסוקים בניחושים טובים יותר או פחות במה מנהל ההשקעות בפורום זה או אחר קנה ומתי הוא מכר... בכך מבלי משים הם מאבדים את הבסיס עליו מושתת השקעת הערך.

 

VMCH

VMCH Corporation, חברה פרטית שהוקמה באיי הבתולה, מהווה פתרון לאלו שמאמינים בהשקעות ערך אך נבצר מהם לעמוד בעומס הנדרש. כמו כן החברה מאפשרת לבעלי הון שמעדיפים להיות פאסיביים בהשקעותיהם אפשרות להשקעה בשיטת השקעות ערך ומהווה פיזור נוסף לתיק ההשקעות.

אדוארד גורבן שהשקעות ערך הינן מרכז חייו ועולמו, מנהל את השקעות החברה. אדוארד ואנוכי דירקטורים הפעילים בחברת ההשקעות. אני בעלת חברה פרטית לפיתוח ויצור מוצרים להייטק ומתפקדת במשך עשרים שנה כמנכ"לית בפועל, משמשת כבסיס לידע העיסקי הניהולי והפיקוחי שיהווה קרקע איתנה לחברת ההשקעות ויפנה לאדוארד להשקיע את מיטבו בניהול ההשקעות. כל המשקיעים בחברה הינם שותפים. חלקם משתתפים פעילים באיסוף מידע, העלאת רעיונות השקעה, התייעצות ולימוד משותף, וחלקם פאסיביים.

ריכזנו עבורכם את השאלות והתשובות האופייניות בהקשר לחברת ההשקעות לעיונכם.

כל שאלה נוספת, התייעצות, חשיבה משותפת ורעיונות השקעה יתקבלו בברכה.

רונית עזר

דירקטורית

VMCH Corporation

ronit@vmchcorp.com

מכתב למשקיע

bottom of page