Long - הפורום הכלכלי

ברוכים הבאים לפורום לונג, פורום מקצועי להשקעות ערך. הפורום הוקם בשנת 2008 על מנת לספק בית לכל המעוניינים לנהל את כספם באופן עצמאי ולהיות מסוגלים להבין, למדוד ולבקר את השירות והיעוץ שהם מקבלים מהגופים הפיננסיים. אדוארד גורבן מרכז את פעילות הפורום.

התפיסה העומדת בבסיס  האתר הינה השקעות ערך. אנו דוגלים בהשקעה לטווח ארוך עם פיזור מספק המתבסס על בחינה לעומק של החברות מתוך מטרה להקטין סיכון ולצמצם עלויות ובכך להגדיל את התשואה הסופית של המשקיע.

אתם מוזמנים  להשתתף בכל אחת מהפעילויות הפורום הכלכלי:

  • הפורום הכלכלי - long.co.il. האתר מכיל כמות גדולה מאוד של מידע, מאמרים וקישורים, אך גולת הכותרת שלו היא הפורום עצמו, בו מתנהלים דיונים מעמיקים על השקעות בכלל ודיונים על השקעות ספציפיות בפרט.

  • מפגשים חודשיים של מועדון המשקיעים, בהם דנים על נושאים מהותיים בתחום ההשקעות כגון רמת פיזור ניאותה ,מאפיינים לאיבחון ובדיקה של חברות מסקטור מסוים ,מודלים עיסקיים של חברות ובעיקר בחינה לעומק של  דוחות כספיים בחברות ספציפיות. 

 

  • קורסי השקעות בהדרכתו של אדוארד גורבן.

    • הקורס הבסיסי מביא את התלמיד לרמה בה הוא יכול לקבל החלטות השקעה באופן עצמאי. 

    • קורס השקעות ערך עוסק בקריאה וניתוח דו"חות כספיים של חברות על מנת להשקיע ישירות בניירות הערך שלהן.

    • קורסים הנותנים מענה להתעמקות בסוגיות ספציפיות: קורס אג"ח, קורס לנתוח דוחות של גופים פיננסים וכדומה.

 

  • חברת ההשקעות VMCH - למשקיעים המעונינים בתיק השקעות המנוהל לפי פילוסופיית השקעות ערך אך אינם בעלי ידע מספק להשקיע באופן עצמאי או אין ברשותם את הרצון והזמן לעסוק באופן אקטיבי בהשקעות ערך. מנהל ההשקעות הינו אדוארד גורבן .לפרטים נוספים ניתן לפנות לדירקטורים בחברה, אדוארד גורבן ורונית עזר.

 

אדוארד גורבן                                       רונית עזר
ronite100@gmail.com                     egorban@gmail.com     
054-7662480                

מי אנחנו