March 20, 2017

קיימים אינספור מודלים ושיטות להערכת שווי חברות. אני אתייחס לחברות "רגילות"- ז"א, אלו שמוכרות מוצרים, בשונה מחברות פיננסיות, ביטוח, אחזקות ונדל"ן. שוויה של חברה נגזר בעיקר על פי התקבולים שהבעלים יקבלו ממה בעתיד. הדוגמה הכי פשוטה היא אג"ח קונסול- אג"ח שמשלם סכום כלשהו כל...

March 20, 2017

תשואת דיבידנד של מניה היא כלי מקובל לבדיקת התמחור שלה, ואף קיימות אסטרטגיות השקעה שמנסות לעקוף את השוק ע"י שימוש ביחס פיננסי זה. אסטרטגיה מפורסמת כזאת היא שיטת "Dogs of the Dow", הבוחרת 10 מניות ממדד ה- DJI ע"פ תשואת הדיבידנד שלהן (לא אפתח פה בדיון על האסטרטגיה עצמה)....

March 20, 2017

ניתוח מעמיק ויסודי של חברה והשוק שלה לוקח בד"כ מספר ימים- לכן אי אפשר לקחת רשימה של חברות, נניח, ת"א 25 או DJI30 ולהתחיל לנתח את כולן. כדי להתחיל מרשימת מניות שכדאי לנתח, צריך לסנן את החברות שבשוק על פי קריטריונים מינימאליים שנרצה שכל חברה שנשקיע בה תציג. כך תתקבל רשימ...

March 20, 2017

פירוש השם הוא Long-Term Equity Anticipation Securities, ובעצם זה הכינוי לאופציות שמועד פקיעתן ארוך משנה. מכשירים אלו החלו להיסחר מ- 1990, ולעתים מועד הפקיעה שלהם רחוק בשלוש שנים מיום ההנפקה. טווח הזמן הארוך של פקיעת האופציות הללו מאפשר להשתמש בהן בהשקעות המבוססות על ער...

March 20, 2017

בדומה לשיקולי קניית מניות, גם שיקולי המכירה מתבססים על הפעילות של החברה ועל המחיר שלה:

פעילות החברה: השיקול הכי הגיוני- משהו השתנה בפעילות של החברה, ברמה כזאת שאנו לא חושבים שהיא אטרקטיבית כמו שחשבנו מקודם. בהנחה שהקניה התבצעה על סמך ניתוח הפעילות לא צריכה להיות בעיה לב...

March 20, 2017

כל חברה ציבורית מחויבת לפרסם דוחות שנתיים ורבעוניים אשר מתארים את פעילותה. אחד ממרכיבי הדוח הוא הדוחות הכספיים: דוח מאזן, דוח רווח והפסד, דוח תזרימי מזומנים ודוח על שינויים בהון העצמי. במדריך זה אסקור את הסעיפים בדוחות השונים. בד"כ לחלק מהסעיפים מופיעים ביאורים שמסבירי...

March 20, 2017

מחבר הספר הוא דיויד דרמן, בעל בית ההשקעות Dreman Value Management. בספרו משנת 1988 הוא מתאר את גישתו בבחירת השקעות, לה הוא קורא contrarian investment strategy- אסטרטגיית השקעות לעומתית. בבסיס הגישה שלו עומדת ההנחה כי השוק לא תמיד רציונאלי וניתן להשתמש באי רציונאליות זו...

March 20, 2017

מחבר הספר הוא ג'רמי סיגל, פרופסור למימון מבי"ס וורטון למנהל עסקים של אוניברסיטת פנסילבניה. אם בספר של דרמן אנו רואים בעיקר מידע וסטטיסטיקה שקשורה לגישתו של דרמן להשקעות, הרי הספר הזה נכתב על מנת לתאר את התנהגות שוק ההון במאה האחרונה, תוך הסבר על האירועים הכלכליים שהשפי...

March 20, 2017

מכפיל הרווח (Price-Earnings ratio) הוא יחס פיננסי המשתמש ברווחי החברה על מנת לבדוק את התמחור שלה בשוק. היחס מחושב על ידי חלוקת מחיר מניית החברה ברווח השנתי המדולל שלה למניה. כמו כן, אפשר לחשב את תשואת הרווח (Earnings Yield), שהוא היחס ההופכי למכפיל הרווח (רווח למניה חל...

March 20, 2017

מכפיל ההון (Price to Book ratio) הוא יחס פיננסי שמשתמש בהון העצמי של החברה כדי לבדוק את התמחור שלה בשוק. היחס מחושב על ידי חלוקת שווי השוק של החברה בהון העצמי שלה, או חלוקת מחיר המניה בהון העצמי למניה (Book Value per Share). השימוש במכפיל הון נובע מההנחה ששווי החברה לא...

Please reload

March 20, 2017

March 20, 2017

Please reload

RECENT POSTS: 

FOLLOW ME:

SEARCH BY TAGS: 

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
RSS Feed

© 2023 by Closet Confidential. Proudly created with Wix.com

  • b-facebook
  • Twitter Round
  • Instagram Black Round