March 20, 2017

 "חברות טובות לא צריכות שותפים"

 - מנהל בחברה רווחית מאוד בישראל, מסביר למה החברה לא מנפיקה בבורסה -

שווקים עולים, שווקים יורדים, אבל לא הרבה מבינים למה. אנסה לתאר כאן את הדינמיקה הכללית של הצורה בה שוק ההון עובד מבחינת מחזורי הגיאות והשפל שלו.

בשוק ההון יש כמה שחקנים. קו...

March 20, 2017

תעודת סל, באנגלית ETN או- Exchange Traded notes היא מוצר פיננסי שמבטיח להתנהג בצורה מסויימת המובטחת על ידי הגוף המנפיק בתשקיף, ונסחר בבורסה במהלך כל המסחר כמו מניות.

בארץ נפוצות בעיקר תעודות סל שמתחקות אחרי מדדים, ובעיקר מדדי המעוף ותל אביב מאה (אם כי יש תעודה כמעט לכל...

March 20, 2017

מחבר הספר הוא דיויד דרמן, בעל בית ההשקעות Dreman Value Management. בספרו משנת 1988 הוא מתאר את גישתו בבחירת השקעות, לה הוא קורא contrarian investment strategy- אסטרטגיית השקעות לעומתית. בבסיס הגישה שלו עומדת ההנחה כי השוק לא תמיד רציונאלי וניתן להשתמש באי רציונאליות זו...

March 20, 2017

לאחר שנתקלתי בהרבה אי הבנות לגבי ההבדלים בין האפיקים השונים לחיסכון לגיל פרישה, החלטתי להרים את הכפפה בעניין ולהסביר את ההבדל בין שתי האפשרויות העיקריות, שהן ביטוח מנהלים וקרן פנסיה.

הבהרה: כשאני בא לדבר על קרנות פנסיה, אני מתייחס לקרנות הפנסיה החדשות, ולא להפקדות שנעשו...

March 20, 2017

מחבר הספר הוא ג'רמי סיגל, פרופסור למימון מבי"ס וורטון למנהל עסקים של אוניברסיטת פנסילבניה. אם בספר של דרמן אנו רואים בעיקר מידע וסטטיסטיקה שקשורה לגישתו של דרמן להשקעות, הרי הספר הזה נכתב על מנת לתאר את התנהגות שוק ההון במאה האחרונה, תוך הסבר על האירועים הכלכליים שהשפי...

March 20, 2017

מכפיל הרווח (Price-Earnings ratio) הוא יחס פיננסי המשתמש ברווחי החברה על מנת לבדוק את התמחור שלה בשוק. היחס מחושב על ידי חלוקת מחיר מניית החברה ברווח השנתי המדולל שלה למניה. כמו כן, אפשר לחשב את תשואת הרווח (Earnings Yield), שהוא היחס ההופכי למכפיל הרווח (רווח למניה חל...

March 20, 2017

מכפיל ההון (Price to Book ratio) הוא יחס פיננסי שמשתמש בהון העצמי של החברה כדי לבדוק את התמחור שלה בשוק. היחס מחושב על ידי חלוקת שווי השוק של החברה בהון העצמי שלה, או חלוקת מחיר המניה בהון העצמי למניה (Book Value per Share). השימוש במכפיל הון נובע מההנחה ששווי החברה לא...

March 20, 2017

תשואת הדיבידנד היא התשואה אותה נותן הדיבידנד השנתי שהחברה מחלקת ביחס למחיר המניה שלה. היחס נועד להראות את גובה התשואה שהבעלים מקבלים בצורת מזומן על השקעתם, וניתן להשתמש בו גם לבדיקת התמחור של החברה. כאשר משתמשים בו לצורך בדיקת התמחור, הוא מתקבל על ידי חלוקת סכום הדיביד...

March 20, 2017

יש הנחה שמסתובבת אצל כמעט כל משקיע, מנהל ויועץ השקעות, לפיה חייבים לפזר את תיק ההשקעות, באופן נרחב ככל האפשר על פני נכסים רבים, בעלי מאפיינים שונים ומסקטורים שונים. מה מקור ההנחה הזו ומה התוצאה של הביצוע שלה בפועל?

בקונטקסט הרחב של עולם העסקים, הרעיון של פיזור הוא לא כל...

March 20, 2017

אנשים רבים מחזיקים את חסכונותיהם בבנקים. למעשה, זה מתבקש נוכח התפקיד המסורתי של הבנקים, שהוא גיוס כספים מהציבור בצורה של חשבונות חיסכון ומתן הלואות לאותו ציבור, כשהוא נהנה ממרווח ריבית וכן עמלות (בארצות ערב לקיחת ריבית - נשך - אסורה ולכן הם המציאו את הפטנט של עמלות גבו...

Please reload

March 20, 2017

March 20, 2017

Please reload

RECENT POSTS: 

FOLLOW ME:

SEARCH BY TAGS: 

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
RSS Feed

© 2023 by Closet Confidential. Proudly created with Wix.com

  • b-facebook
  • Twitter Round
  • Instagram Black Round