March 20, 2017

במהלך שנת 2008, כשהתחיל המשבר הכלכלי, עלו לכותרות אגרות החוב. קראתי בתמיהה על מושג האיגוח בארה"ב במסגרתו לקחו חבילת חובות של גורמים שונים, פרטי ומסחרי, והנפיקו לחבילה - אג"ח שנמכרה לציבור המשקיעים. 


 

איגוח הוא מונח אופנתי שהתפתח ממושג בסיסי שאותו אני מכיר: דיסקאונט, ני...

March 20, 2017

איש חכם אחד אמר פעם כי אדם שנכווה ברותחים, נזהר גם במים פושרים. ציניקן, מאידך, אמר שבבורסה הישראלית ישנם שני סוגים של משקיעים: בעלי זיכרון קצר ואלה שאין להם זיכרון בכלל. 
מי מהשניים צודק? אולי שניהם? 

האמירה הצינית נלקחה מהפתיח למאמרו של גיא רולניק "האג"ח שהצי...

March 20, 2017

אג"ח קונצרני (אגרת חוב שמונפקת על ידי חברות), לעומת אג"ח מדינה, הוא לא פשוט כלל להבנה ולניתוח, בגלל שהסיכון בו משתנה מאוד בהתאם לתנאי האגרת והחברה המנפיקה. נעבור באופן כללי על הדברים שיש לשים לב אליהם כשבוחנים אג"ח קונצרני והמשפיעים על החלטת ההשקעה.

אגרת חוב קונצרנית הי...

March 19, 2017

מאמר זה נכתב על מנת להסביר את הדינמיקה הכללית של ההשפעת השינויים בריבית בנק ישראל על התשואות והמחירים של אגרות חוב. לא נדון כאן בהשפעת האינפלציה אלא נניח כי המחירים יציבים לאורך התקופה לצורך פשטות.

ריבית בנק ישראל היא הבסיס לריבית האשראי בישראל, ונקבעת אחת לחודש. ריבית...

Please reload

March 20, 2017

March 20, 2017

Please reload

RECENT POSTS: 

FOLLOW ME:

SEARCH BY TAGS: 

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
RSS Feed

© 2023 by Closet Confidential. Proudly created with Wix.com

  • b-facebook
  • Twitter Round
  • Instagram Black Round