March 20, 2017

 "חברות טובות לא צריכות שותפים"

 - מנהל בחברה רווחית מאוד בישראל, מסביר למה החברה לא מנפיקה בבורסה -

שווקים עולים, שווקים יורדים, אבל לא הרבה מבינים למה. אנסה לתאר כאן את הדינמיקה הכללית של הצורה בה שוק ההון עובד מבחינת מחזורי הגיאות והשפל שלו.

בשוק ההון יש כמה שחקנים. קו...

March 20, 2017

לאחר שנתקלתי בהרבה אי הבנות לגבי ההבדלים בין האפיקים השונים לחיסכון לגיל פרישה, החלטתי להרים את הכפפה בעניין ולהסביר את ההבדל בין שתי האפשרויות העיקריות, שהן ביטוח מנהלים וקרן פנסיה.

הבהרה: כשאני בא לדבר על קרנות פנסיה, אני מתייחס לקרנות הפנסיה החדשות, ולא להפקדות שנעשו...

March 20, 2017

אנשים רבים מחזיקים את חסכונותיהם בבנקים. למעשה, זה מתבקש נוכח התפקיד המסורתי של הבנקים, שהוא גיוס כספים מהציבור בצורה של חשבונות חיסכון ומתן הלואות לאותו ציבור, כשהוא נהנה ממרווח ריבית וכן עמלות (בארצות ערב לקיחת ריבית - נשך - אסורה ולכן הם המציאו את הפטנט של עמלות גבו...

March 20, 2017

בשבוע שעבר הבטחתי לתת מספר דוגמאות למקרים בהם התמוטט בנק, וכיצד הושפעו האזרחים ה"פשוטים" שקשורים בבנק. בכתבה זו אתן את הדוגמאות שהובטחו ואתקן טעות קטנה שכתבתי בשבוע שעבר.

קודם כל, תיקון טעות- כתבתי במאמר מה יקרה אם יקרוס בנק בישראל, או ההלאמה ואתם. בשבוע שעבר שניירות המ...

March 20, 2017

רבות מדובר בחודשים האחרונים לגבי הסיכויים שבנק גדול בישראל יקרוס, כמו שקרה כבר לכמה וכמה בנקים בחו"ל. ובכן, מאמר זה אינו עוסק בסיכויים שאכן יקרה דבר כזה, מאמר זה עוסק בשאלה כיצד קריסה של בנק עשויה להשפיע עלינו, האזרחים הפשוטים?

אפתח ואומר, שלדעתי הסיכויים של בנק גדול בי...

March 20, 2017

בית משפט בארה"ב גזר על ברנרד מיידוף 150 שנות מאסר לאחר שנמצא אשם בהונאת ענק של 65 מיליארד דולר שנמשכה במשך שנים רבות. מתוך הכסף שנגנב במרמה ממשקיעים גדולים וקטנים נמצאו עד כה רק כמיליארד וחצי דולר.

כמובן שהעונש איננו פרקטי ונועד כתמיד לפרוק את התסכול וחוסר האונים שחש המ...

Please reload

March 20, 2017

March 20, 2017

Please reload

RECENT POSTS: 

FOLLOW ME:

SEARCH BY TAGS: 

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
RSS Feed

© 2023 by Closet Confidential. Proudly created with Wix.com

  • b-facebook
  • Twitter Round
  • Instagram Black Round