March 19, 2017

במאמר הקודם - מבוא לאינפלציה, מילטון פרידמן הציג את הרקע ההיסטורי של תופעת עליית המחירים הידועה כאינפלציה, תוך רמיזה על הסיבה מאחורי התופעה. במאמר זה נבחן מקרוב את הקשר בין התפתחות המערכת הבנקאית, כמות הכסף ומדד המחירים.

אז מה הסיבה לעליית המחירים? גידול בכמות הכסף...

March 5, 2015

מעשה בשלושה חזירים. החזירים חיו בשלום ובשלווה, אבל כל חזיר חי קצת אחרת. חזיר אחד היה רציני ואנרגטי, שרצה לחיות בביטחון - ולכן השקיע, ובעמל רב בנה לעצמו בית אבן. החזיר השני אהב את החיים הטובים, אבל בכל זאת היה מדבר לפעמים עם החזיר של בית האבן, והיה מודאג מהעתיד - ולכן ב...

Please reload

March 20, 2017

March 20, 2017

Please reload

RECENT POSTS: 

FOLLOW ME:

SEARCH BY TAGS: 

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
RSS Feed

© 2023 by Closet Confidential. Proudly created with Wix.com

  • b-facebook
  • Twitter Round
  • Instagram Black Round