top of page

FOLLOW ME:

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
RSS Feed

RECENT POSTS: 

SEARCH BY TAGS: 

No tags yet.

Fooled by Randomness /Nassim Nicholas Taleb


נסים ניקולאס טאלב נולד בלבנון למשפחה נוצרית אורתודוקסית אמידה שברחה לארה"ב על רקע מלחמת האזרחים. בארה"ב הפך טאלב לסחרן בשוק ההון, ועקב החוויות שחווה כסוחר, אפיו החקרני והשקפת עולם סקפטית, החל לחשוב על תעתועי האקראיות בחיי האדם (שם הספר בעברית אגב הוא "תעתועי האקראיות). את מסקנותיו אסף טאלב בספר מעולה, אותו הוא מגיש לקוראים בסגנונו הייחודי והלא מהוקצע.

אין ספק, ספרו של טאלב אינו מתאים לכל אחד- ישנם מן הסתם אנשים רבים שעצם הרעיון הכמוס בספר, שהאקראיות אחראית לגורלנו במידה רבה יותר משאנחנו רוצים לחשוב, יפריע להם. הספר מסביר איך אקראיות יכולה להתפס ככשרון, ומה הנזק הצפוי לאנשים שבטעות זיהו סדרה של הצלחות אקראיות ככישרון מולד שעשוי אף להקנות להם חסינות. הספר מעלה שורה של טעויות בהסקה שגורמות חדשות לבקרים גם לחוקרים מחוננים וחתני פרס נובל לפעול על פי מודלים עד שהללו קורסים וגורמים להרס עצום בנפילתם (ראו מקרה LTCM). הספר מציג גם שורה של הטיות לוגיות בהסקה שעשויות לגרום לקבלת החלטות שגויה כמו הטיית השרידות, והטיות נוספות.

טאלב מציג בספרו את הברבור השחור: ארוע שהוא כביכול בלתי צפוי ועשוי לגרום לזעזועים שקשה לשער מראש. אחרי הופעתו של ברבור כזה, תמיד יצוצו מומחים שחזו אותו בדיעבד ויסבירו מדוע היה ברור שאותו ארוע הולך להתרחש, תוך התעלמות מוחלטת מידה של האקראיות.

במהלך הספר מציג טאלב את שיטת מונטה קרלו- שיטה מתימתית שמאפשרת לבצע חישובים סבוכים ביותר בדרך יחסית קלה על ידי הסתמכות על תהליך אקראי. שיטה זו פותחה במקור על מנת לבצע חישובים גרעיניים סבוכים, שלא ניתן היה לבצעם בצורה ריגורוזית. בעזרת ניסויים שביצע בשיטה זו, מדגים טאלב הטיות שונות ובעיות בתפיסות לוגיות כלכליות סטנדרטיות.

הספר אינו ספר פיננסי או כלכלי דווקא. ספר זה מציג בפני הקורא את האמת המרה על העולם, ועל שגיאות

שהוא ככל הנראה מבצע באופן יום יומי תוך חוסר הבנה שהוא בכלל טעה. הספר עוסק בהיבטים פסיכולגיים של קבלת החלטות, ובפילוסופיה יותר מאשר בשוק ההון. הספר אמנם נכתב על ידי סחרן, אך לא תמצאו בו מידע לגבי איך לסחור בבורסה או כיצד להשקיע אלא מידע על איך העולם עובד. מידע זה עשוי אולי לזעזע אתכם, ליצור אצלכם אנטגוניזם או פשוט לרתק אתכם.

לסיכום, אני אישית מאוד אהבתי את הספר- ספר זה שוטח בצורה בהירה וקולחת דברים שמהווים במידה רבה את תפישת העולם שלי. אין ספק שלרקע שלי במונטה קרלו יש יד בזה, או לאהבתי לספקנות. אני חושב גם שמי שמביא כדוגמאות ציטוטים של ג'ורג' סורוס או יוגי ברה (שחקן ומאמן בייסבול אגדי שדמותו של יוגי הדוב המצוייר מבוססת עליו) לא יכול להחטיא בהרבה את המטרה בכל מקרה. או בקיצור- קיראו את הספר הזה, מומלץ בחום!

לדף של טאלב.

#ספרים #השקעות #אקראיות

bottom of page