top of page

FOLLOW ME:

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
RSS Feed

RECENT POSTS: 

SEARCH BY TAGS: 

No tags yet.

תעודת סל

תעודת סל, באנגלית ETN או- Exchange Traded notes היא מוצר פיננסי שמבטיח להתנהג בצורה מסויימת המובטחת על ידי הגוף המנפיק בתשקיף, ונסחר בבורסה במהלך כל המסחר כמו מניות.

בארץ נפוצות בעיקר תעודות סל שמתחקות אחרי מדדים, ובעיקר מדדי המעוף ותל אביב מאה (אם כי יש תעודה כמעט לכל מדד שהו ולעוד הרבה דברים אחרים כמו סחורות או מטבעות). להבדיל מקרנות וקרנות שנסחרות בבורסה (ETF), מנפיק תעודת הסל לא מחוייב להחזיק בנכסי הבסיס של התעודה, אלא רק להראות יכולת לשלם את ההתחייבות שלו כלפיה. בתשקיף התעודה מפורסמת נוסחא שאחריה מתחייבת תעודת הסל לעקוב, ומנפיק התעודה יכול לבצע מעקב זה בכל דרך שהוא מוצא לנכון (על ידי שימוש באופציות, מכירה בחוסר, מסחר בתעודות סל אחרות וכולי). היות ואין גיבוי של נכסי בסיס לתעודה, יתכן תאורטית מצב שבו מנפיק התעודה פושט רגל ולכן לא יכול לעמוד בהתחייבויות תעודות הסל שהנפיק.

על מנת לשמור על מחיר תעודת הסל קרוב ככל האפשר לנוסחא המפורטת בתשקיף, יש לתעודת הסל עושה שוק (בדרך כלל המנפיק עצמו) שמספק לתעודה ציטוטי מכירה וקניה בספרד קבוע מעל ומתחת לערך התאורטי על פי הנוסחא. באופן זה, מחיר השוק של התעודה לא תלוי ישירות בלחצי קונים ומוכרים של התעודה עצמה, אלא קודם כל בערכם של נכסי הבסיס. היות ובדרך כלל מנהל התעודה יקנה או ימכור נכסים בהתאם להיצע והביקוש של התעודה (על מנת לא להסתכן בספיגת ההפרשים בעצמו), ללחצי היצע וביקוש על התעודה תהיה השפעה עקיפה על המחיר שלהן (מעבר לספרד), עקב פעולות המנהל מאחורי הקלעים. גודל הספרד עשוי להשתנותביןתעודה לתעודה, וככל אצבע, ככלשתעודה פחות סחירה, ככה עושה השוק ישמור על ספרד גדול יותר בין הציטוטים.

יתרונן של תעודות הסל הוא באפשרות לרכוש מדד רחב במאמץ קל, ולקבע את תשואת השוק בדיוק רב וזאת בלי להתעסק ברכיבי המדד או באופציות באופן ישיר. בעבר היוו תעודות הסל את האפשרות היחידה של משקיע בארץ לרכוש מדד שלם אך כיום קיימות בארץ גם קרנות מחקות, Index Funds, שמתחקות גם הן אחר מדדים. בנוסף, דמי הניהול של תעודות הסל בדרך כלל נמוכים משמעותית מדמי הניהול של קרנות נאמנות מנוהלות, ובחול בדרך כלל אף מקרנות מחקות. בחו"ל נפוצות גם קרנות ETF, סחירות בורסה שמתחקות אחרי מדדים (למשל SPDR) וניתנות לרכישה במהלך כל יום המסחר. האפשרות לרכוש מדד שלם היא אפשרות חשובה בעיקר עבור מי שלא רוצה להשקיע מאמץ רב בניהול תיק ההשקעות שלו, בגלל שניתן להגווין את ההשקעה כך בצורה יחסית פשוטה, קלה וזולה.

חסרונן של תעודות הסל הוא כפול: קודם כל, כמו שצויין, היות ומנהל התעודה לא מחוייב להחזיק בנכסי הבסיס, יתכן תאורטית שהוא לא יוכל לעמוד בהתחייבויות התעודה. בנוסף, חסרון מהותי בעיקר עבור המשקיע שאינו מתמצא, הוא העובדה שתעודת הסל נסחרת במהלך כל יום המסחר ולא רק בתחילתו וסופו. עובדה זו עשויה לגרום למשקיעיםחוששים\תאבי בצע לבצע פעולות מיותרות שיגרמו בסופו של דבר להפסדים שינבעו משחיקה עקב עמלות קניה ומכירה.עם זאת, עד שיוקמו קרנות אינדקס בארץ, תעודות הסל יהוו את אפשרות ההגוונה הפשוטה והזולה ביותר עבור משקיעים.

בנוסף לתעודות שמתחקות אחרי מדדים, ישנן שלל תעודות סל נוספות הנסחרות בארץ- החל מכאלו שעוקבות אחרי מחיר הנפט או הזהב, ועד לתעודות בחוסר שנותנות תשואה הפוכה למדדים בארץ או בחו"ל.

#תעודתסל #השקעות #תיקהשקעות

bottom of page