top of page

FOLLOW ME:

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
RSS Feed

RECENT POSTS: 

SEARCH BY TAGS: 

No tags yet.

LEAPS

פירוש השם הוא Long-Term Equity Anticipation Securities, ובעצם זה הכינוי לאופציות שמועד פקיעתן ארוך משנה. מכשירים אלו החלו להיסחר מ- 1990, ולעתים מועד הפקיעה שלהם רחוק בשלוש שנים מיום ההנפקה. טווח הזמן הארוך של פקיעת האופציות הללו מאפשר להשתמש בהן בהשקעות המבוססות על ערך. הן אומנם יותר תנודתיות ממניות בטווח הקצר אבל משקיע לטווחי זמן שמעל לשנה-שנתיים לא צריך לדאוג מתנודות יומיות ושבועיות.

את ה- LEAPS ניתן לקנות כמו כל אופציה רגילה, ההבדל הוא רק במועד הפקיעה הרחוק. האתר http://www.optionetics.com/ מציג בצורה נוחה את רשימת האופציות של כל מניה- רושמים את הסימול של המניה (למשל, MMM) ובוחרים ב- Chain במקום Quote. תקבלו רשימה של אופציות על המניה לפי מועד הפקיעה. לחברה שבחרתי (3M) יש אופציות עד 16.1.2010- שנתיים וחצי מהיום.

לפי דעתי השימוש ב- LEAPS לא צריך להחליף את ההשקעה ה"מסורתית" במניות ערך לטווח ארוך- ז"א, אם מוצאים חברה טובה במחיר טוב לא בטוח שכדאי להשקיע באופציות שלה. השימוש המיטבי לפי דעתי הוא כאשר בוחנים חברה שנמצאת במשבר כלשהו ועקב כך המניה שלה צנחה, אבל אנו מאמינים כי היא תצליח לצאת ממנו- בשביל זה, תקופה של שנתיים- שלוש בהחלט צריכה להספיק כדי לראות לאן פני החברה מועדות, וכאן ניתן להשתמש באופציות כיוון שהן מאפשרות להשיג מינוף גבוה וכך להשקיע סכום קטן ביחס להשקעה ישריה במניה.

#LEAPS #תיקהשקעות #השקעות

bottom of page