top of page

FOLLOW ME:

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
RSS Feed

RECENT POSTS: 

SEARCH BY TAGS: 

No tags yet.

Stocks for the Long Run / Jeremy J.Siegel

מחבר הספר הוא ג'רמי סיגל, פרופסור למימון מבי"ס וורטון למנהל עסקים של אוניברסיטת פנסילבניה. אם בספר של דרמן אנו רואים בעיקר מידע וסטטיסטיקה שקשורה לגישתו של דרמן להשקעות, הרי הספר הזה נכתב על מנת לתאר את התנהגות שוק ההון במאה האחרונה, תוך הסבר על האירועים הכלכליים שהשפיעו עליו.

סיגל מקדיש חלק ניכר מהספר להשוואה בין מניות לאפיקי השקעה אחרים, בעיקר אג"ח, ומראה איך ההשקעה במניות משתלמת יותר בטווח הארוך. לאחר מכן הוא מדבר על הקשר בין אינפלציה ומדיניות מוניטארית לתשואות בשוק ההון, וגם מציג נתונים על מחזורי עסקים- תקופות של מיתון וצמיחה בכלכלה. לבסוף הוא מדבר על תשואות של קרנות נאמנות, ומסיים בהסבר על איך, לפי דעתו, משקיע פשוט צריך לבנות את תיק ההשקעות שלו. לא נדרש ידע קודם על מנת להבין את הספר, סיגל מסביר את כל המונחים המקצועיים מהבסיס והסטטיסטיקות מוצגות בצורה נוחה וברורה.

אני ממליץ על הספר לכל מי שמפחד מהשקעה במניות ולאנשים שרוצים להבין את הקשר בין מאקרו כלכלה להתנהגות שוק ההון.

הערה: קראתי את ההוצאה של השנייה של הספר משנת 1998. הגרסה המעודכנת ביותר היא ההוצאה הרביעית משנת 2007.

לינקים:

ההוצאה הרביעית של הספר באמזון:

http://www.amazon.com/Stocks-Long-Run-4th-Definitive/dp/0071494707/ref=pd_bbs_sr_1?ie=UTF8&s=books&qid=1233514812&sr=8-1

האתר של ג'רמי סיגל:

http://www.jeremysiegel.com/

bottom of page