top of page

FOLLOW ME:

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
RSS Feed

RECENT POSTS: 

SEARCH BY TAGS: 

No tags yet.

The Little Book that Beats the Market /Joel Greenblatt


מחבר הספר, ג'ואל גרינבלט, הוא מרצה למימון בלימודי התואר השני למנהל עסקים באונ' קולומביה ונחשב לממשיך דרכו של בנג'מין גרהאם בתחום השקעות הערך. הוא פירסם שני ספרים: The little book that beats the market ואת You can be a stock market genius. למרות ששמות הספרים נוטפים משיווק, הם יכולים לתרום הרבה למשקיע שרוצה לנצל את אי הרציונליות בשוק לטובתו. הספר הנוכחי מתרכז בהסבר שני יחסים פיננסיים- מכפיל רווח (בעיוות קל) ותשואה על הון מושקע (Return on Invested Capital).

bookגרינבלאט מפרט לעומק על כל יחס, מה הוא מנסה לבדוק, ואיך לסנן בעזרתם חברות. לבסוף, הואמציג את "נוסחאת הפלא"- The magic formula. על פי מחקר שהוא ערך, אם נסדר את המניות לפי הסדר בשתי עמודות, אחת לפי מכפיל רווח ואחת לפי תשואה על הון מושקע, נחבר את מקמות המניות ואז נשקיע בכ- 30 המקומות הראשונים ונעדכן את התיק מדי שנה, התשואה תעקוף את השוק- בשנים 1987 עד 2004 התשואה שלו הייתה 23.7%! גרינבלאט הקים אתר מיוחד ובו ניתן לקבל רשימה של מניות שמתקבלות בעזרת הנוסחה.

חוץ מההסבר שנוגע לנוסחאת הקסם ומרכיביה, הספר מסביר בפשטות ומהבסיס את האפשרויות העומדות בפני המשקיע המודרני ולמה הוא יכול לצפות, כך שהוא טוב גם לאנשים חסרי רקע תיאורטי.

תוספת של אלדד:

הספר הזה כתוב בצורה פשוטה, קולחת ומשעשעת. אני לא יודע אם הייתי משתמש בנוסחא שלו כמו שהיא- אבל שווה לנסות להבין מה עומד מאחוריה. לדעתי החלק היותר מעניין בספר זה כל מה שיש לפני שהוא יורד לעומק הנוסחא. גרינבלט מסביר שם במילים פשוטות את עקרונות שיטת השקעות הערך, בצורה פשוטה וברורה. למעשה, לדעתי- כדאי לתת לילדים לקרוא את הספר הזה, זה יכול לתת להם בסיס הבנה פיננסי בגיל צעיר מאוד בלי להסתבך במספרים, רק עקרונות. אני יכול רק להצטער שלא התעניינתי בפיננסים בגיל צעיר יותר, ושאת ההורים שלי הנושא הזה מעולם לא עניין- ככל שמתחילים בגיל צעיר יותר כך טוב יותר, הכל הודות לכח החזק ביותר בעולם- ריבית דריבית.

bottom of page